Verplicht BHV – cursus

Ongeveer de helft van de MKB’ers weet niet dat het wettelijk verplicht is om een BHV-er (oftewel bedrijfshulpverlener) binnen het bedrijf te hebben. Dit resultaat kwam uit een onderzoek van StichtingBedrijfshulpVerlening Nederland. De populatie onder de geënquêteerden...