Ongeveer de helft van de MKB’ers weet niet dat het wettelijk verplicht is om een BHV-er (oftewel bedrijfshulpverlener) binnen het bedrijf te hebben. Dit resultaat kwam uit een onderzoek van StichtingBedrijfshulpVerlening Nederland. De populatie onder de geënquêteerden bedroeg ruim 400 bedrijven.
De arbowet schrijft voor dat ieder bedrijf met één of meer werknemers al sinds 1994 verplicht is om altijd een BHV-opgeleid persoon aanwezig te zijn binnen het bedrijf.
Het niet aanwezig zijn van BHV’er kunnen grote boetes opleveren. De arbeidsinspectie schrijft deze boete voor, zodra een bedrijf haar zaakjes niet in orde heeft omtrent het niet aanwezig zijn van een BHV’er. De boete kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.
Om deze boetes te voorkomen, worden BHV – cursussen aangeboden. De eerste cursussen bestaan onder andere uit basisbeginselen van de eerste hulp en brandbestrijdingstechnieken worden behandeld. Uiteraard kunnen er nog meer cursussen worden uitgevoerd.