Ziekteverzuim op de werkvloer: het is een onderwerp waar veel werkgevers de kriebels van krijgen. Tegelijkertijd is het ook een onderwerp dat besproken hoort te worden. Door het bespreekbaar te maken weet je wat er speelt onder medewerkers en kan je hier een verschil in maken. Verzuim is op verschillende manieren onder de duim te krijgen. Eén aanpak is om de veerkracht van je medewerkerste verhogen door hen handvatten te bieden over gezondheid. Preventie is bovendien mogelijk via andere wegen. Lees in dit artikel hoe je verzuim kan verminderen op de werkvloer.

Veerkracht van medewerkers als schild tegen verzuim

Ieder mens heeft een bepaalde veerkracht. Wanneer het gaat over veerkracht dan gaat het juist niet over ziekte of verzuim. Veerkracht gaat met name over hoe stevig jij in je schoenen staat rekening houdend met allerlei gezondheidsaspecten. Zo spelen slaap, fitheid en voeding een belangrijke rol bij veerkracht. Maar denk ook aan het mentale welzijn en kwaliteit van leven. Hoe beter en positiever jij in het leven staat, hoe beter je veerkracht. En hoe sterker je veerkracht, hoe kleiner de kans op verzuim en ziekte. 

Veerkracht in de praktijk gebruiken

Hoe kan veerkracht vervolgens ingezet worden om verzuim te verminderen? Om hiermee aan de slag te gaan moet veerkracht ‘meetbaar’ gemaakt worden. Hiervoor is een korte, laagdrempelige, vragenlijst ontwikkeld die periodiek afgenomen dient te worden. Deze vragenlijst geeft de medewerkers inzicht in hun eigen gezondheid en veerkracht, waarna handvatten aangeboden worden om dit te verbeteren. Met als doel om verzuim voor te blijven.

Veiligheid en preventie voor verzuim

Het gebruik van veerkracht is slechts één manier om verzuim te verminderen. Een andere mogelijkheid is om de werkplek veiliger te maken. Om dit te bereiken kunnen onder andere experts worden ingeschakeld. Veelvoorkomende experts zijn bijvoorbeeld: de arbeidshygiënist, de hogere veiligheidsdeskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige. Voor de eerstgenoemde is het de taak om een gezonde werkomgeving te creëren. Er wordt hierbij onder andere gekeken naar fysieke belasting, potentieel gevaarlijke stoffen en schadelijke geluiden. De hogere veiligheidsdeskundige onderzoekt op zijn beurt voornamelijk het bedrijf zelf en de processen daarvan. Aan de hand hiervan kan een nieuw of verbeterd bedrijfsbeleid worden opgesteld. De arbeids- en organisatiedeskundige kijkt hoofdzakelijk naar de connectie tussen werk en medewerker en hoe die connectie verbeterd kan worden.  

Preventie is een sleutel tot minder verzuim

Verzuim is een onontkoombare verschijning. Wel is het er één die sterk verminderd kan worden door de juiste middelen van preventie in te zetten. Zo is veerkracht een concept dat, indien structureel doorgevoerd en gemeten, een aantoonbaar verschil kan maken in de mate van verzuim. Bovendien kan jij jouw bedrijf onder de loep laten nemen door specialisten. Dankzij hun aanbevelingen kan jij het werk veiliger en aangenamer maken. Door slim om te gaan met deze verschillende aspecten, kan je verzuim 9 van de 10 keer te slim af zijn.