Vroeger werd er al snel beslist om ouderen richting het bejaardentehuis te verschepen als het wat moeilijker werd om alleen te wonen. Vandaag de dag is dat echter volledig anders. Zowel kinderen als de ouderen zelf zoeken actief naar manieren om ouderen zo lang mogelijk menswaardig zelfstandig te laten wonen. Daarbij komt vaak de vraag: hoe pak je dat nu concreet aan? Gelukkig zijn er wel degelijk een aantal stappen die ondernomen kunnen worden qua zorg voor ouderen om een aantal jaren langer alleen te blijven wonen.

De praktische kant

De meeste ouderen van tegenwoordig zijn nog vrij fit. Desondanks is het zo dat er de wetenschap is dat vroeg of laat het lichaam hen in de steek zal laten. Het is dan ook belangrijk om preventief te werken en al ruim op voorhand de nodige aanpassingen in huis door te voeren. Een simpel voorbeeld is het plaatsen van de slaapkamer op het gelijkvloers. In een later stadium is het plaatsen van beugels, een verhoogd toilet en een traplift een methode om de zelfstandigheid van de ouderen te verlengen. Ook goed om over na te denken: het vervoer. Om vereenzaming tegen te gaan moet er voldoende aandacht geschonken worden aan manieren om het huis uit te geraken. Het openbaar vervoer is een mogelijke oplossing, maar ook dat is verre van heiligmakend.

Personenalarmering

Om zelfstandig te kunnen wonen is het van groot belang om een veilig gevoel te hebben. Alarminstallaties kunnen daarbij een uitkomst bieden, maar ook de personenalarmering is onontbeerlijk. Wat betekent dat? Dat er bijvoorbeeld bij een val snel professionele hulp beschikbaar is. Een spreek-luister verbinding is dankzij de moderne technieken met gemak aan te leggen in praktisch elke woning.

Zorg op afstand

Om de personenalarmering in een ruimer kader te schetsen: zorg op afstand is een moderne en effectieve manier om de tijd die de ouderen zelfstandig thuis door kunnen brengen sterk te verlengen. In essentie komt het erop neer dat je bij zorg op afstand gebruik maakt van de moderne informatie- en communicatietechnologie om zorg te bieden. Zo kan een verpleegkundige bijvoorbeeld via een videonetwerk de bloedwaarden in de gaten houden of kunnen hulpverleners snel geraadpleegd worden bij andere problemen. Dat betekent natuurlijk niet dat er nooit meer iemand langskomt voor een fysieke controle: het is een aanvulling op de zorg voor ouderen die net zorgt voor een betere begeleiding en snellere reactietijd bij problemen.