Om je werk goed te kunnen blijven doen, is het belangrijk om je lekker in je vel te voelen.
Het ervaren van werkplezier hangt samen met diverse factoren. Wat is vitaliteit? En op
welke manieren kun je werknemers hun werk beter laten doen? In dit artikel duiken we
dieper in het vergroten van de vitaliteit op de werkvloer.

Vitaliteit, wat is het?

Bij vitaliteit denken we meestal aan lichamelijke fitheid. Het gevoel vitaal te zijn gaat echter
verder dan dat. Mentale gezondheid en emotionele stabiliteit horen hier ook bij. Wie zich
goed voelt in het eigen lichaam haalt plezier uit het leven, heeft zin in het werk dat verzet
moet worden en is prettig in de omgang. Kortgezegd komt vitaliteit op het volgende neer:
● Fysiek: fit, energiek, krachtig, herstellend.
● Mentaal: veerkrachtig, (zelf)reflectie, zelfvertrouwen, emotieregulatie, gezond
omgaan met stress.
● Sociaal-emotioneel: empathie, leidinggeven, assertiviteit, samenwerken.
● Drive: motivatie, voldoening, prioriteiten stellen.
Voordelen vitale werknemers
Vitaliteit op de werkvloer vergroten levert veel op. Voor werknemers, maar ook voor het
bedrijf en de werkgever. Enkele voordelen van vitale werknemers zijn:
● Minder burn-outs. Het aantal overspannen werknemers groeit de laatste jaren flink.
Door aandacht te besteden aan vitaliteit zullen minder werknemers burn-outklachten
ontwikkelen.
● Minder verzuim. Vitale werknemers zullen zich niet snel ziekmelden zonder dat dit
nodig is. Hierdoor vallen er geen taken uit.
● Geldbesparing. Zieke werknemers kosten geld. Dit gaat om enkele honderden euro’s
per werknemer per dag! Werknemers die zich vitaal voelen zijn productief en
energiek. Ze zetten zich in voor het bedrijf.
● Tijdsbesparing. Vitaliteit op de werkvloer faciliteren kost in eerste instantie tijd, maar
op den duur verdien je dit dubbel en dwars terug. Vitale werknemers werken hard,
met plezier en zonder conflicten.
● Goede werkplek. Een werkgever die aandacht besteedt aan de vitaliteit van
werknemers wordt al snel gezien als iemand die stilstaat bij het welzijn van anderen.
Dit geeft jouw bedrijf de reputatie van een ‘goede werkplek’ waardoor je makkelijker
vacatures kunt opvullen.
Aandacht besteden aan vitaliteit op de werkvloer kan een bedrijf veel opleveren. Maar hoe
zorg je nu voor gezonde werknemers?

Vitaliteit op de werkvloer bevorderen

Er zijn verschillende manieren om de vitaliteit van je werknemers te vergroten. Denk
bijvoorbeeld maar aan beloningen, meetbare doelen stellen, werkplezier vergroten en een
veilige werkomgeving creëren. Nog een effectieve manier is het aanbieden van
vitaliteitsprogramma’s. Deze programma’s bevatten alle ingrediënten om werknemers
gezond te houden en ze van hun werk te laten genieten.

Soorten vitaliteitsprogramma’s

Bedrijfsfitness is een bekend vitaliteitsprogramma om werknemers lichamelijk vitaal te
houden. Daarnaast zijn er diverse workshops om mentale en emotionele vitaliteit op de
werkvloer te bevorderen. Een workshop leiderschap zorgt voor meer zelfvertrouwen en
assertiviteit. Naast een leiderschap workshop zijn er programma’s beschikbaar over onder
meer stressregulatie, communicatie en balans tussen werk en privé. Ze geven werknemers
praktische handvatten om zich in te zetten voor het bedrijf en tegelijkertijd gezond in het
leven te staan.