Zowel moeders als werkgevers vragen zich vaak af hoe het zit met het geven van borstvoeding en werken. Doordat het een kwestie blijkt te zijn, stoppen vrouwen vaak wanneer ze weer beginnen met werken na het krijgen van een kindje.

Voeden van het kind

Gedurende de eerste 9 maanden mag de moeder een kwart van de werktijd benutten voor het geven van borstvoeding of kolven. De werkgever is gedurende deze tijd verplicht de moeder door te betalen.

Beschikbare ruimte

De werkgever is verplicht een beschikbare ruimte vrij te stellen, die voldoet aan de eisen, waar de vrouw borstvoeding kan geven en kolven. Wanneer de werkgever niet in staat is een ruimte beschikbaar te stellen, is de werknemer bevoegd zelf een ruimte te vinden of het kind thuis te voeden.

Afspraken

Het is als werknemer belangrijk dat je de werkgever tijdig op de hoogte stelt van de situatie. Vaak vinden de werkgever en werknemer een aannemelijke regeling over het voeden van de baby. Zo is het mogelijk de werknemer vanuit huis te laten werken, de werktijden er op aan te passen, een bepaalde tijd naar huis te laten gaan of op het werk een ruimte te creëren.

Borstvoeding

Het is als moeder belangrijk alles tijdig te regelen, zodat je als moeder ook niet verplicht voelt te stoppen met het geven van borstvoeding. Neem dit mee in de overweging, wanneer je er voor kiest borstvoeding te gaan geven aan het kind. Door het volgen van een borstvoedingscursus, is het mogelijk verdere informatie te verkrijgen rondom werken en borstvoeding. Ook leer je bij de bijeenkomst een aantal interessante tips en praktische informatie over het geven van borstvoeding.