Dit zijn diensten die het mogelijk maken voor ouderen om langer op een fijne manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Uit onderzoek is gebleken dat deze dienst; Zorg op afstand, een groot positief effect heeft op de kwaliteit van de zorg. Daarom is de hulp op afstand een innovatief antwoord op de veranderende en zeer snel groeiende zorgvraag in Nederland.
Daarnaast speelt vergrijzing een grote rol waarbij de zorgvraag toeneemt, daarbij willen deze mensen graag thuis blijven wonen. Dit is mogelijk door verschillende soorten communicatietechnieken, zo is er een screen2screen verbinding, hierbij kan er meer zorg verleent worden zonder extra inzet van personeel.
Het inzetten van de moderne communicatiemiddelen heeft veel voordelen;

  • De communicatie tussen de betrokkenen verbetert, daardoor ook de zorg en het zorgproces
  • De ouderen voelen zich zekerder met een systeem in huis
  • Resulteert in minder opnames in het ziekenhuis/ verzorgingshuizen

Er is veel getest met de beeldschermzorg (een van de huidig moderne technieken). Het blijkt niet alleen een systeem wat efficient werkt, maar ook steeg de tevredenheid van de klanten. Zo waren ze zeer te spreken over de werking van de verschillende soorten technieken. Voor veel ouderen is deze techniek allemaal even wennen, maar na mate ze het onder de knie hebben, zijn ze er zeer erg over te spreken.