De basisschool. De plek waar ieder jong kind begint met de ontwikkeling van diverse competenties en kennis op doet. Kinderen leren er met elkaar te delen en te spelen, maar ook wordt hun kennis op het gebied van Nederlands, rekenen, Engels en andere vakgebieden bijgespijkerd. Dit gebeurt op een leuke, interactieve wijze waarbij de aandacht van de kinderen wordt aangewakkerd.

De dag begint vaak met de presentie/absentie te noteren. Het is belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk aanwezig zijn. Wanneer een kind afwezig is, kan het zijn dat hij of zij is ziek gemeld, maar het kan ook zijn dat er onderweg naar school iets gebeurt is. In dit geval is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt vastgesteld waar het kind zich bevind. In eerste instantie wordt er contact opgenomen met de ouders. In negen van de tien gevallen geven zij aan dat ze vertraagd zijn, in een enkel geval is er onderweg wat gebeurt. Wanneer dit het geval is, zal er actie ondernomen moeten worden. De ouders of de school zal op zoek moeten gaan naar het kind. De route die normaal gezien afgelegd wordt, kan dan gecontroleerd worden. Soms komt het voor dat het kind een lekke band heeft en hierdoor vertraagd is, maar het kan ook voorkomen dat hij of zij is gevallen. In dit geval kan er snel gehandeld worden. Mocht het kind nog niet te lokaliseren zijn? Dan moet de politie ingeschakeld worden. Wel is het handig dat leraren van de basisschool eerste hulp aan kinderen kunnen verlenen. Als het kind gevallen is, is de kans redelijk groot dat er verwondingen zijn. Meestal betreft het een bloederige wond of schaafwond, in het ergste geval is er iets gebroken. Bij lichte verwondingen kan het kind verzorgd worden en weer naar school gaan. Bij een botbreuk is dit echter niet het geval. Het kind zal naar de huisartsenpost gebracht moeten worden en indien nodig naar het ziekenhuis.

 

Ongevallen op de basisschool

In de kindertijd zit een ongeval zeker in een klein hoekje. Op de buitenspeelplaats worden er allerlei spelletjes gedaan en gevoetbald. Tijdens deze activiteiten kan er natuurlijk van alles gebeuren. Een val op de tegels of een bal tegen het hoofd komt regelmatig voor. Wanneer een kindje op de tegels valt is het belangrijk dat de situatie goed wordt ingeschat. Kan de leraar het kind helpen? Is het een kleine wond of heeft het kind uitzonderlijke klachten. Kleine wondjes kunnen gauw verbonden worden. Maak de wond schoon met behulp van een EHBO doos. Deze is voorzien van alle benodigde materialen. Na het schoonmaken van de wond verbindt je deze met een gaasje.

Waarschuw de kinderen

Breng de kinderen zo vroeg mogelijk op de hoogte van alle mogelijke gevaren. Wanneer zij in hun eentje naar school mogen fietsen kan het voorkomen dat een autobestuurder het kind over het hoofd ziet, of het kind de situatie verkeerd in schat. Normaliter moeten de kinderen een fiets verkeersexamen afleggen. Tijdens dit examen worden alle belangrijke aspecten op straat getoetst. Wanneer het kind de toets haalt, is deze bekwaam om in zijn of haar eentje naar school te fietsen.

Niet alle leraren voorzien van een EHBO diploma? Laat ze een veiligheidscursus volgen.