Ieder van ons is op de een of andere manier wel eens een hooggevoelig persoon tegengekomen, dat wil zeggen iemand die wordt gekarakteriseerd als iemand die “te intens” is, die “te veel voelt”, die “gemakkelijker en dieper lijdt”. In die zin zou deze persoon heel goed deel kunnen uitmaken van een brede categorie van mensen die hooggevoelige mensen worden genoemd.

Men gaat ervan uit dat een persoon hoogsensitief is wanneer hij een grotere gevoeligheid vertoont in zijn relatie met de omgeving, dit gebeurt omdat zijn neuro-zintuiglijk systeem meer ontwikkeld en gespecialiseerd is voor gewaarwordingen dan de meeste mensen.

Daarom ontvangt de hooggevoelige persoon niet alleen een grotere hoeveelheid zintuiglijke informatie, maar assimileert en verwerkt hij ook alle matrices en subtiliteiten die vervat zijn in de informatie die hij uit zijn omgeving ontvangt.

Omgaan met hooggevoelige mensen

Hooggevoeligheid kan resulteren in emotionele blokkades, zintuiglijke verzadiging, stress en angst, gevoelens van er niet bij horen en dientengevolge in een aantal disfunctionele psycho-gedragspatronen.

Dus, hier zijn wat tips om je te helpen samen te leven met een hoog sensitief persoon:

Pas je toon aan en vermijd lawaaierige omgevingen

Door hun zintuiglijke gevoeligheid raken HSP’ers vaak van streek en voelen zich ongemakkelijk bij harde stemmen, of te veel prikkels (licht, beweging, geuren), dus probeer het hen gemakkelijker te maken, spreek met een lage stem om hen kalmte en veiligheid te brengen;

Een wederzijdse verbintenis en alliantie vormen

Jullie moeten beiden begrijpen dat jullie een verschillende perceptie hebben van dezelfde situatie. Stel vervolgens een compromis op, waarbij je zult trachten de invloed van de dingen die je reeds hebt ontdekt en die je storen, tot een minimum te beperken.

Aan de andere kant zal de hooggevoelige persoon proberen te vragen om zich aan jou aan te passen, aan de nieuwe situaties die haar zouden kunnen hinderen en zo haar vermogen ontwikkelen om haar eigen behoeften te herkennen en er assertief om te vragen;

Respecteer je tijd en je ruimte

Soms kunnen de aanpassingsstrategieën van een hooggevoelig persoon een hoge dosis concentratie vereisen, of zelfs een periode van terugtrekking uit de groep of het bewaren van een zekere afstand.

Het is normaal, als ze verwerkt heeft wat ze nodig zal hebben, zal ze terugkeren naar de interactie.

Ben jij HSP? ZoMa Opleidingen biedt diverse cursussen en opleidingen waar je leert om te gaan met je hooggevoeligheid.