Wanneer iemand intensieve zorg nodig heeft is 24-uurs zorg soms een goed idee. Wat het precies is, wat er allemaal onder valt en nog veel meer vragen worden beantwoord in dit artikel!

24-uurs zorg: wat is het?

Laten we beginnen met wat 24-uurs zorg precies inhoudt. Bij 24-uurs zorg krijgt een persoon letterlijk 24 uur per dag een zorgverlener in huis. Dag en nacht dus. 24-uurs zorg is dus een vorm van thuiszorg. Deze zorg kan bestaan uit diverse dingen, eigenlijk alles waar een patiënt in het dagelijkse leven hulp bij nodig heeft kan er onder vallen. Dit is dus afhankelijk van de situatie, maar vaak is het een combinatie van verpleging, verzorging, begeleiding en gezelschap houden. 

24-uurs zorg: waarom?

24-uurs zorg wordt vaak ingezet bij mensen die met wat hulp nog in staat zijn thuis te blijven wonen. De meeste mensen vinden hun eigen huis namelijk een veel fijnere omgeving dan een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Het is tenslotte niet altijd nodig om meteen naar een ziekenhuis te verhuizen; Wanneer iemand enkel hulp nodig heeft bij dingen als opstaan, douchen, eten en naar bed gaan, is er geen reden om direct naar een ziekenhuis overgeplaatst te worden. Uiteraard is 24-uurs zorg niet voor iedere situatie geschikt.

24-uurs zorg: wanneer?

De meest voorkomende situaties waarin 24-uurs zorg toegepast wordt zijn:

  • Wanneer een mantelzorger de zorg (tijdelijk) niet meer kan voorzien
  • Als palliatieve zorg; wanneer een persoon thuis wilt sterven
  • Wanneer iemand aan dementie lijdt
  • Om te herstellen na een ziekenhuisopname
  • Wanneer iemand erg eenzaam is

24-uurs zorg: hoe regel je het?

Wanneer je iemand bent of kent die baat kan hebben bij 24-uurs zorg, kun je terecht bij Zorgservice Brabant. Naast 24-uurs zorg bieden zij tevens verschillende andere soorten zorg aan.

24-uurs zorg: wie betaald het?

24-uurs zorg kan op twee verschillende manieren gefinancierd worden. De eerste is met behulp van een ‘persoonsgebonden budget’ (PGB). Dit is een financiering van de overheid. Om in aanmerking te komen voor een PGB dien je wel te beschikken over een indicatie. 

De tweede optie is door 24-uurs zorg zelf te financieren, bijvoorbeeld wanneer je niet in aanmerking komt voor een PGB. In de praktijk komt een combinatie van beiden echter ook regelmatig voor. Je krijgt dan dus een deel gefinancierd, en een deel moet je zelf betalen.